ID

Tên giấc mơ

Bộ số tương ứng

1
 

Ân ái

 


25 – 75

2
 

Ăn cá to

 


05 – 60

3
 

Ăn cắp xe đạp

 


34

4
 

Ăn chay

 


86 – 85

5
 

Ăn chua

 


93 – 39

6
 

Ăn chuối

 


34 – 64

7
 

Ăn cỗ

 


93 – 67

8
 

Ăn cơm

 


74 – 85

9
 

Ăn củ đậu

 


38 – 39

10
 

Ăn hàng

 


03 – 04 – 52 – 19

11
 

Ăn hoa quả

 


84 – 68

12
 

Ăn khoai

 


75 – 85 – 58

13
 

Ăn mày

 


01

14
 

Ăn no quá

 


95 – 79

15
 

Ăn thịt mèo

 


19 – 91

16
 

Ăn thịt người

 


83 – 85

17
 

Ăn tiệc

 


83 – 87

18
 

Ăn tiệm

 


26 – 56 – 21

19
 

Ăn tôm

 


83 – 89

22
 

Ăn trộm

 


01 – 90

20
 

Ăn trộm cá

 


63 – 78 – 87

21
 

Ăn trộm xe máy

 


04

23
 

Ăn trưa

 


01 – 02 – 92

24
 

Ảnh bà cụ

 


54 – 59

25
 

Ánh chớp

 


53

26
 

Anh em gặp nhau

 


01

27
 

Áo bay

 


40 – 45

28
 

Áo bu dông

 


08 – 06 – 56

29
 

Áo của chồng

 


07 – 70

30
 

Áo của phụ nữ

 


00 – 02

31
 

Áo của vợ

 


09 – 19 – 91

32
 

Áo dài nữ

 


64 – 46

33
 

Ao hồ sông ngòi

 


38 – 93 – 54

34
 

Áo hoa

 


22 – 33

35
 

Áo len

 


34 – 84

36
 

Áo lót

 


09 – 59

37
 

Áo mưa

 


87 – 42 – 07 – 67

38
 

Áo tây

 


00 – 04

39
 

Áo thể thao

 


43 – 34

40
 

Áo trẻ em

 


01 – 00 – 05

41
 

Ao ước

 


25 – 52

42
 

Áo vét

 


95 – 54 – 59

43
 

Ba ba

 


76

44
 

Ba bố con ăn no

 


19

45
 

Bà chết sống lại

 


93 – 96

46
 

Bà chửa

 


09, 29, 39

47
 

Bà già trẻ em

 


14 – 41

48
 

Bà vãi

 


36 – 76

49
 

Bãi biển

 


25 – 93

50
 

Bãi cá

 


95 – 83

51
 

Bài có tứ quý

 


63 – 64

52
 

Bãi tha ma

 


78 – 87

53
 

Bàn ăn bầy đẹp

 


06

54
 

Bàn ăn dọn sạch

 


42 – 46

55
 

Bắn bị thương

 


48

56
 

Bàn cờ

 


14 – 54 – 74 – 94

57
 

Bắn cung tên

 


77 – 72

58
 

Bán hàng

 


18 – 28 – 98

59
 

Bạn hiền

 


38 – 83

60
 

Bán nhẫn vàng

 


67

63
 

Bàn thờ

 


15 – 43 – 46 – 95

61
 

Bàn thờ bị đổ

 


05 – 55

62
 

Bàn thờ nghi ngút

 


89 – 98

64
 

Băng đạn

 


32

65
 

Bằng lòng đồng ý

 


52 – 32

66
 

Bánh dày

 


85

67
 

Bánh mì đen

 


35 – 54

68
 

Bánh ngọt

 


52 – 02

69
 

Bánh pháo

 


34

70
 

Bánh tẩm bột rán

 


53 – 65

71
 

Bánh xe

 


82

75
 

Báo

 


26 – 62

72
 

Bao diêm

 


65

73
 

Bảo lãnh đỡ đầu

 


86

74
 

Bảo vật

 


06 – 31 – 63 – 82

76
 

Bắp cải

 


50 – 52

77
 

Bắp ngô

 


85 – 35 – 53

87
 

Bát

 


31 – 38

78
 

Bắt bớ

 


05 – 19

79
 

Bắt cá ở suối

 


45

80
 

Bát đĩa

 


85 – 87

81
 

Bắt được nhiều cá

 


23 – 65 – 08 – 56

82
 

Bật lửa

 


07 – 70 – 75

83
 

Bất lực

 


26 – 32

84
 

Bát ngọc

 


30 – 70

85
 

Bát nhang

 


02 – 52 – 24

86
 

Bắt rận cho chó

 


93 – 83

88
 

Bẻ gẫy đập vỡ

 


96 – 04

89
 

Bè gỗ

 


19 – 69

90
 

Bẻ ngô

 


53 – 35

92
 

Bể nước

 


62 – 81

91
 

Bể nước ăn

 


45 – 62 – 21

93
 

Bể nuôi cá cảnh

 


14 – 54

94
 

Bến xe

 


58 – 98

95
 

Bếp củi cháy to

 


96 – 21

96
 

Bếp đun

 


40 – 49

97
 

Bếp lò

 


43 – 63 – 83

98
 

Bẹp lốp xe

 


58 – 98

99
 

Bếp lửa

 


20 – 25 – 54

100
 

Bị bỏng lửa

 


69 – 80