KETQUAPLUS.NET

Sổ mơ đánh đề - Sổ mơ số đề

Tìm kiếm Bộ số đề theo giấc mơ

Nhập giấc mơ của Bạn vào ô tìm kiếm sau đây:

Bạn mơ thấy?


(VD: con mèo, người yêu, đánh nhau...)

ID Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
201 Cái làn 84 - 85
202 Cái mả 30 - 70 - 40 - 90
203 Cái mai 19 - 91 - 87
204 Cái mâm 18 - 81 - 86
206 Cái màn 85 - 97
205 Cái màn xanh 14 - 41
207 Cái miệng 78
208 Cái miếu 63 - 68
209 Cái môi 00 - 75
210 Cái mũ 28 - 46 - 86 - 68
211 Cái muôi 71
212 Cái nhà 27 - 77 - 91 - 41
213 Cái nhẫn 81
214 Cãi nhau 36 - 37 - 68
215 Cái nhìn hẹp hòi 72 - 72
216 Cái nhìn nham hiểm 61 - 49
217 Cái nhìn tốt 27 - 72
218 Cái nón 05 - 15 - 75
219 Cái tát 06
220 Cái tẩu 26 - 75 - 21
221 Cái thìa 54
222 Cái thuổng 94 - 96
223 Cái tích 93
224 Cái xẻng 63 - 64
225 Cái xích 79 - 82
226 Căn buồng bình thường 20 - 21 - 40 - 60
227 Cần câu 26 - 75
228 Cảnh buồn 46
261 Cánh chim 01 - 65
231 Cánh cửa 28 - 83
229 Cánh cửa cũ 44 - 94
230 Cánh cửa mới đóng 42 - 43 - 52
233 Cánh tay 18 - 81
232 Cánh tay lông lá 42
234 Cào cào 53
235 Cạo râu 83 - 84
239 Cát 36 - 63
238 Cắt tóc 82 - 83 - 85
236 Cắt tóc nam 14 - 54 - 65 - 45
237 Cắt tóc nữ 57 - 85
240 Câu cá ao hồ 08 - 80 - 85
241 Câu cá rô 76
242 Câu được cá 83 - 33
243 Câu được rắn 01 - 81
244 Cầu vồng 04 - 40 - 45
245 Cây cảnh trong nhà 06
246 Cày cấy 09 - 90 - 89
247 Cây chuối 34 - 84
248 Cây cổ thụ 50 - 54
249 Cây khế 07 - 70
250 Cây không hoa 75 - 85
251 Cây nhiều lộc 04 - 05
252 Cây nở hoa 43 - 16 - 61
253 Cây sai quả 49 - 73 - 36
254 Cây to 33 - 66 - 76
255 Cây xoan 49 - 94
259 Chai 94 - 86
256 Chải chuốt 20 - 30 - 60
257 Chai lọ 34 - 50
258 Chái thìa 63
260 Chăn gối 46 - 47 - 70
262 Cháo lòng 49 - 97
263 Chấy đầy đầu 57 - 59
264 Cháy đồ điện 77 - 78 - 79
265 Cháy đống rơm 17 - 71 - 27 - 72
266 Chảy máu 08 - 19 - 29 - 69
267 Cháy nhà 05 - 43 - 67
268 Chấy rận 79 - 84 - 02
269 Chém chuột 92
270 Chém nhau 17 - 37 - 77
271 Chén to 94 - 95
273 Chết đuối 07 - 30 - 84
272 Chết đuối sống lại 00 - 06
274 Chết sống lại 62 - 74
275 Chia ly 52 - 57 - 72
276 Chiến thắng 96 - 86
277 Chim bay 67
278 Chim cánh cụt 24 - 78
279 Chim đậu 87
280 Chim hòa bình 32
281 Chim ỉa vào người 27
282 Chim sẻ đậu 76
283 Chim trời 87
296 Chợ 25 - 52
286 Chó cắn 29 - 92 - 93
284 Chó cắn chảy máu 98 - 99
285 Chó cắn đuổi 58 - 38
288 Cho con 05 - 75
287 Cho con xe 69 - 96 - 64
289 Chó đẻ 51 - 91
291 Chó đen 94 - 68
290 Chó đến nhà 93 - 98
292 Chờ đợi 53 - 64
293 Chó đuổi chạy xuống ao 68
294 Chỗ kín đàn ông 01 - 21
295 Cho xe 29 - 79 - 92
297 Chơi cờ tướng 13 - 31
298 Chơi đá bóng 89 - 97
299 Chơi điện tử 46 - 48 - 84
300 Chơi tú lơ khơ 03 - 62
Chia sẻ bài viết: 

096868xxxx
messenger icon zalo icon